Est-il temps pour un nouveau type d'implication démocratique?

Marilena Nardi, Se Www.Libex.Eu
Marilena Nardi, Se Www.Libex.Eu
COMMENTAIRE: Avons-nous besoin de politiciens beaucoup moins élus pour représenter nos opinions?

Mood a déjà travaillé pour les forces armées, la Croix-Rouge et l'ONU, et travaille actuellement comme conseiller principal auprès d'Orator et de Genlt (p).

Man skal ikke være særlig observant for å erkjenne at vi lever i en brytningstid med økende spenning og urovekkende svakt globalt politisk lederskap. Mens mange liberale demokratier sliter, hyller norske politikere styrken i vårt, preget av høy tillit. Det kan da være verdt å reflektere over at det som kanskje særpreger Norge aller mest, er at vi lever i et pengesmurt demokrati, som demper potensielt eksplosive motsetninger mellom så vel fløyer, sentrum og periferi som mellom generasjonene. Rike nok, til dels på andres bekostning, til å fortrenge de grunnleggende utfordringene. Unnvikende nok til å feire de små seire, men skyve tøffe beslutninger og prioriteringer over på kommende generasjoner.

I operative yrker, og fra frivillig innsats i catastrophes og les crises, vet vi at ulike alternativer og oppfordring til motforestillinger er nøkkelen til gode beslutninger og høy gjennomføringsevne. De som skal leve med beslutningene og løse oppdraget, må eie løsningene.

Frem til for ganske få år siden var det praktisk og teknologisk vanskelig å gi alle mulighet til å delta direkte i løpende lovgivende og utøvende politique. nous avait velge noen til å representere oss og stole på deres dømmekraft. Dagens technologie og plattformer åpner for at du og jeg deltar i lovgivende og utøvende politisk arbeid på en langt mer aktiv og direkte måte. Faktum er altså at vi, i langt m …

Cher lecteur. Vous avez lu plus de 15 articles gratuits, nous pouvons donc vous demander de vous inscrire abonnement? Ensuite, vous pouvez tout lire (y compris les magazines) pour NOK 69.

Abonnement NOK 195 trimestre

Aucun article à afficher